ცივი ხორცეული • Cold Meat • Холодные мясные блюда

კურდღელი შემწვარი თონეში Rabbit fried /Жареный заяц 30.00
ვარია შემწვარი თონეში
Chicken fried /Курица на гриле 20.00
ცივი ხორცის ასორტი(ენა,ხბოს ბეჭიკანჭი,ბურვაკი)
Cold Meat Assort /Мясное ассорти холодное 26.00
საქონლის ენა მოხარშული
Ca le Tongue /Говяжий язык 8.00
ხბოს ბეჭიკანჭი მოხარშული
Cold Calf Shin /Телячья голень холодная 11.00
ბურვაკის ხორცი მოხარშული (სეზონურად)
Cold Li le Pig /Поросенок холодный 10.00
ტაბაკა შემწვარი(მუხრანის)
ColdMukhrani Country Chicken/
Деревенская курица мухранская 14.50
ტაბაკა შემწვარი(სოფლის)
Cold Сountry Chicken /Деревенская курица холодная 20.00
მწყერი შემწვარი (2 ცალი)
FriedQuail(2 pieces) /Жарены Перепел (2 шт.) 10.00
ტაბაკა შემწვარი(მაყვალში,ტყემალში,ადესის სოუსში) სეზონურად
Chicken fried(Blackberry,Tkemali,Grape sauce)/
Курица на гриле(Ежевика, ткемали, виноградный соус) 17.00
მოხარშული დედალი სოფლის BoiledChicken(fromvillage)/Вареная курица в деревне 37.00
გოჭი შემწვარი თონეში (წინასწარი შეკვეთით) FriedPig (Pre-ordering) /Поросенок жареный 28.00