გარნირი • Garnish • гарнир

კარტოფილი მექსიკურად

Mexican Potatoes /Мексиканский картофель

6.00
კარტოფილი ოჯახურად

Freid Potatoes /Картофель жареный в семье

5.00
კარტოფილი ,,ფრი’’

French Fries /Картофель фри

4.00
ახაკი კარტოფილი კამით (სეზონურად) New Potatoes with Dill(seasonal)/ Свежийкартофель (сезонный) 5.00