წვნიანი კერძები • Soup dishes • Первые блюда

სუპ-ხარჩო

Soup Kharcho /Суп-харчо                                                                  7.00

ჩიხირთმა

Chikhirtma /Чихиртма                                                                        5.00 

თათარიახნი

Tatariakhni /Татариахни                                                                    6.00

სოკოს სუპი

Mushroom Soup /Грибной суп                                                           5.00