საფირმო კერძები • Specialty Dishes • Фирменные блюда

საფირმო ,,ხორხელი’’

Specialty Khorkheli / Фирменное Хорхели

90.00
კალმახი აზიურად შემწვარი
The trout is Asian roasted /Форель азиатская жареная 45.00
საფირმო ხბოს ბეჭი კანჭით Specialty with calf shoulder /
Фирменное с телячьей лопаткой 90.00